08-544 430 20

Asfalt

Användningen av bituminösa material sker främst inom vägbyggnad. Materialet består i all  väsentlighet av bindemedel och stenmaterial (ballast) och i viss mån tillsatsmedel, med ett i princip oändligt antal blandningar. Det är därför nödvändigt att ha lämplig utrustning som uppfyller kraven för de testmetoder de olika standarderna föreskriver, för att bestämma de olika materialegenskaperna.

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20