08-544 430 20

Geoteknik

Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet.  

Geotekniska undersökningar syftar till att bestämma jordens och bergets egenskaper, och sättet att grundlägga och utföra byggnation av byggnader och anläggningar.

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20