08-544 430 20

Cement

Cement är ett finkornigt pulver som framställs ur kalksten och lermineral, och är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten.

Det finns över hela världen och är volymmässigt den största industriprodukten.

Om du blandar cement med vatten och ett fyllnadsmaterial av grus och sten så får du betong, vars främsta egenskaper är formbarhet, styrka och beständighet.

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20