08-544 430 20

Om oss

Nycander AB startades 1963 av Civ.Ing Per Nycander, och kallades från början Ingenjörsfirma Per Nycander AB. Idag  är vi ''Nycander''.

Nycander AB är ett privatägt företag som stannat inom familjen,  och har sedan starten utvecklats från att enbart vara tillverkare av Per Nycanders konstruktioner av betongprovningsutrustning, till ett ”handelshus” med ett komplett försäljningsprogram av kontroll- och provningsutrustning inom asfalt-, ballast-, betong-, cement- och geotekniska sektorerna. Genom att vi har utrustat de stora svenska entreprenörerna med kompletta laboratorier över hela världen, har vi byggt upp ett stort kontaktnät av leverantörer och tillverkare i Europa och USA.

Ca 60 % av omsättningen utgörs av inhemsk försäljning, övrig del är främst export inom Europa.

Vi representerar flera av marknadens stora leverantörer såsom schweiziska Proceq, tyska Haver & Boecker, Infratest, Testing, Toni Technik, amerikanska Gilson, Instrotek, Geotest, italienska Matest srl m.fl. Genom vårt kontaktnät har vi möjlighet att ta fram i princip samtliga fabrikat på marknaden allt efter kundens specifika önskemål.

Vi har även till viss del egen produktutveckling och tillverkning. Utöver ren försäljning utför vi även spårbara kalibreringar av vågar, pressar och isotopmätare, samt mätuppdrag med isotopmätare för packningskontroll.

Historia

Nycander AB startades 1963 av Civ.Ing Per Nycander.Under 25 år arbetade Per Nycander på Statens Provningsanstalt och blev så småningom chef för SP:s byggnadslaboratorium.Han tilldelades den svenska Betongföreningens guldmedalj för sina insatser inom betongsektorn.Efter pensionering från SP startade han sin egen verksamhet som byggde på hans ideér om betongprovning.

Per Nycander      Guld

Per Nycander (1896 - 1989)

Kontor och lager är beläget i Täby, Arninge Industriområde, 20 km norr om Stockholm

Our office     Taby      Nyc stockholm

Samarbetspartner:

Här är några av våra huvudleverantörer:

Infratest Matest Cooper Proceq Gilson
Kern testing navigation memmert  Tony Tehnik  Introtek

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20