08-544 430 20

 

Nyheter

Vår försöker hålla oss uppdaterade med det senaste inom vårt område. Vårt sortiment förändras ofta och kompletteras med nya prodkter enligt gällande standarder.

 

Teknisk support

Vi är inte enbart ett försäljningsbolag; för oss är support, service och teknisk information viktig. Vi utför även service och kalibrering på en mängd olika produkter.

 

Produkter

Vi har ett komplett sortiment av provningsutrustning för asfalt, ballast, betong, cement, och jord (geoteknik).

Produkter

 

Asfalt

All typ av utrustning för att utföra de testmetoder som de olika standarderna föreskriver.

Läs mer  

Ballast

Lämplig utrustning för de olika testmetoderna för ballastmaterial.

Läs mer  

Betong

Lämplig utrustning för de olika testmetoderna för betong.

Läs mer  

Cement

Laboratorieutrustning för provning av cement, bruk och kalk.

Läs mer  

Geoteknik

Laboratorie- och fältprovningsutrustning enligt olika metoder och standarder.

Läs mer  

Allmän laboratorie-utrustning

I denna sektion finner ni utrustning som inte direkt hänförs till någon speficik norm, men som används inom labverksamheten.

Läs mer  

Varför Nycander?

Vi strävar efter att vara en “partner” till våra kunder; att lyssna, föreslå och föra en dialog. Alla parter ska vara nöjda när vi gör affärer. Vi försöker vara flexibla och öppna, och vi kan provningsutrustning. Det är DÄRFÖR.

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20