08-544 430 20

Ballast

Stenmaterial utgör den huvudsakliga delen i ett konstruktionsmaterial; ”skelettet” i asfalt, betong etc, varför en noggrann provning av materialets egenskaper är av största betydelse.

De nya En standarderna anger ett stort antal provningsmetoder för att kontrollera ett stenmaterials egenskaper, tex. mekaniska, geometriska, densitet, hållfasthet, beständighet etc.

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20