08-544 430 20

Service

Vi utför service, underhåll och reparation av i stort sätt all vår utrustning. Antingen besöker vi kunden eller så tar vi emot utrustningen hos oss.

Ett flertal kunder har tecknat serviceavtal med oss på vitala utrustningar i laboratoriet.

ToolReference Thermometerbil

Vi kan även utföra spårbar kalibrering på vågar, tryckprovningspressar etc. För ackrediterade laboratorier har vi en billig och godkänd lösning genom spårbara kalibreringar i samarbete med kunden.

Ackrediterad spårbar kalibrering kan erhållas på siktar, termometrar, vågar och vikter.

Service - Underhåll - Kalibrering

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20