08-544 430 20

Betong

Under denna sektion listas de aktuella EN-standarderna med lämplig utrustning för de olika testmetoderna för betong. Metoderna har grupperats i fyra grupper enligt EN-standarden och en grupp för övriga metoder och standarder.

Kontakt

NYCANDER AB

Box 7011, 187 11 Täby

08-544 430 20