0400 893139

Kiviainestestaus

Asfalteissa, betoneissa ja maarakenteissa kiviainekset muodostavat tilavuudeltaan suurimman osan materiaalikokonaisuudesta. Tämän vuoksi niille on asetettu monia eri vaatimuksia rakennuskohteesta riippuen. Vaatimuksia on asetettu kiviainesten geometrialle, lujuudelle, kestävyydelle, rakeisuudelle, jne. Lisäksi useimmiten tarvitaan tieto käytettävän kiviaineksen tiheydestä.

Kiviainesten testauksessa käytetyt SFS-EN ja EN standardit määrittävät käytettävät testimenetelmät testauslaitteineen.

Contact Us

NYCANDER AB

P.o Box 7011, s-18711 Täby, Sweden

08-544 430 20