0400 893139

Asfalttimateriaalit

Asfaltteja käytetään eniten katu- ja tiepäällysteissä. Ne koostuvat sideaineena toimivasta bitumista, kiviaineksista ja mahdollisista lisäaineista. Asfalttipäällysteiden koostumus riippuu työkohteen luonteesta ja käytettävistä raaka-ainelaaduista. SFS-EN ja EN standardit määrittävät laitetyypit, joita tuotteiden ja niiden raaka-aineiden testauksessa tulee käyttää.

Contact Us

NYCANDER AB

P.o Box 7011, s-18711 Täby, Sweden

08-544 430 20