Telefon:  08 - 544_ 430 20
E-post:  info@nycander.com

SOMMARTIDER

 

Under perioden 7 juli till 4 Augusti har vi begränsade öppettider.

 

 

E-post och fax läses dagligen.

  

AsfaltAsfalt

All typ av utrustning för att utföra de testmetoder som de olika standarderna föreskriver.

  

Ballast

Lämplig utrustning för de olika testmetoderna för ballastmaterial.

  

Betong

Lämplig utrustning för de olika testmetoderna för betong.


     

Cement

Laboratorieutrustning för provning av cement, bruk och kalk.


 

Geoteknik

Laboratorie- och fältprovningsutrustning enligt olika metoder och standarder.


 

Allmän laboratorie-utrustning

I denna sektion finner ni utrustning som inte direkt hänförs till någon speficik norm, men som används inom lab- verksamheten.© Copyright Per Nycander AB | 08 - 544 _430 20 | info@nycander.com
Box 7011, 187 11 Täby. Besöksadress: Ritarslingan 26, 187 66 TÄBY.
Webbyrå Nitea